UDSYN

Kunstner Marianne Steenholdt Bork viser på Alverdens Kunstudstilling i Hjarbæk 2022 keramiske ugler.

Årets tema UDSYN er fortolket ud fra sætningen,

“Man kunne begynde med at dreje hovedet”,

oversat til italiensk

“Si potrebbe iniziare girando la testa”.

Uglen kan dreje sit hoved 180 grader, den er nattens solo jæger.

Minerva er den romerske gudinde for visdom og strategisk krigsførelse samt støtte for kunsten, handel, lærdom og håndarbejde.

Uglen er hendes attribut.

Den keramiske proces kræver fordybelse og tålmodighed en modsætning til at fare rundt som et senmodernistisk, rastløst, urbant individ.

Galleri og værksted Filihankat i Højbjerg er base for den kunstneriske udfoldelse, hertil lægges indtryk af verden afsluttet med et værk med fortællingens karakter.

Udsyn er kaos og orden.

Længe leve lystvandring.

Viden og erfaring kommer til udtryk i keramikken i bedste fald med et humoristisk anstrøg.

At tilegne sig et fremmed sprog er at tage en andens mentale frakke på.

“Si potrebbe iniziare girando la testa”, Marianne Steenholdt Bork, april 2022.